Gebyrer

 

Gebyr ved entre

Bestyrelsen har besluttet at opkræve et gebyr for afholdelse af offentlige arrangementer, hvor der opkræves entre.

Prisen er 200,00 kr. pr. time for salen og 100,00 kr. for hvert af de øvrige lokaler.

Beløbene svarer til folkeoplysningslovens timetakster

I særlige tilfælde kan bestyrelsen give tilladelse til overnatning. Henvendelse herom skal rettes til bestyrelsen. Se priser under Overnatning